Rozhraní API AX jsou dodávána prostřednictvím cloudu a lze je snadno začlenit do celé řady aplikací a pracovních postupů. Můžete tedy nahrávat potenciálně infikované dokumenty a zpět je stahovat zaručeně čisté a bezpečné. V novém souboru zůstane veškerý užitečný obsah, naopak všechny jeho nebezpečné složky budou odstraněny.

 

 

Vlastnosti

Bez nastavování –

tato API jsou cloudová, můžete je tedy začít využívat během několika sekund.

Žádné platby předem –

žádné kapitálové náklady, nákup hardwaru ani jeho amortizace.

Nulová údržba –

žádné záplaty, údržba ani aktualizace.

Platíte za použití –

cena se odvíjí od míry využití. Platíte tedy jen za to, co skutečně potřebujete.

Neomezená škálovatelnost –

od občasného nahrání souboru až po hromadné zpracování mnoha tisíc souborů za hodinu.

Zaručeně bezpečné –

transformace obsahu vašim aplikacím a pracovním postupům zaručuje 100% digitálně čistý obsah.

Bezpečný obsah

Pomocí unikátní metody zvané transformace se z nahraných dokumentů získávají jen informace, žádné hrozby. Z informací pak vznikají zcela nové dokumenty, které jsou odeslány zpět volající aplikaci.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

Protokoly:

HTTP/HTTP(S)

REST/json

Formáty:

OfficeX
PDF

Grafické formáty

Možnosti nasazení:

  • Cloudové

Vyberte si

Rozhraní Threat Removal Instant API umožňuje jednoduché nahrávání a okamžité stahování bez nutnosti jakékoli další infrastruktury. Rozhraní Threat Removal Async API je určeno ke zpracování velkých souborů. A rozhraní Threat Removal S3 API umožňuje předávání dat z a do skladišť S3 formou push a pull.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás