Princip nulové důvěry

 

Vyžádejte si demo

Kontaktujte nás

Pro nahrávání na portály, do webových aplikací a v rámci pracovních postupů

Svět přechází do digitálního věku a to znamená, že bude stále častěji potřeba nahrávat data z nedůvěryhodných zdrojů. Spolu s tím poroste i riziko napadení:

Proč odstraňování hrozeb jako ochrana portálů?

V dynamickém počítačovém prostředí není možné odhalit všechny hrozby.

Jedinečná technologie nulové důvěry od firmy Deep Secure tedy všechny nahrané soubory transformuje, čímž je veškerých hrozeb zbaví. Výsledkem jsou digitálně čistá data, kterým lze naprosto důvěřovat.

Nahrané soubory jsou 100% bez hrozeb

Zůstaňte v klidu. Využívejte digitálně čistá data, kterým lze naprosto důvěřovat.

Bezpečná data v reálném čase

Lze snadno integrovat se stávajícími portály, aplikacemi a pracovními postupy a zajistit tak nahrávání bez hrozeb, a přitom bez skenování a bez čekání.

Lokální, cloudové i hybridní

Řešení se integruje do vašich stávajících lokálních systémů. Dodává se v jedinečné bezserverové cloudové podobě zabezpečení zabudovaného přímo do kódu.

Gateway eXtension (GX)

GX pomocí jedinečné technologie odstraňování hrozeb od společnosti Deep Secure zajišťuje 100% ochranu před malwarem skrytým v souborech stahovaných a nahrávaných na portály, do webových aplikací a v rámci pracovních postupů.

Další informace

Application eXchange (AX)

AX pomocí jedinečné technologie odstraňování hrozeb od společnosti Deep Secure zajišťuje 100% ochranu před známými, čerstvě objevenými i dosud neznámými hrozbami skrytými v obsahu.

Další informace

£1.2m
průměrné náklady na nápravu po úniku dat
205
dní trvá odhalení hrozby
36%
nárůst nového ransomwaru v roce 2017

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás