V prostředích vyžadujících ultra velkou jistotu se zařízení High Speed Verifier (HSV) používají k propojení jedné nebo více dvojic zařízení Information eXchange (iX), mezi nimiž zajišťují přerušení IP a řízení dvousměrného toku realizované hardwarovou logikou.

Vlastnosti

Zaručené oddělení sítí –

brání vzájemné kontaminaci mezi sítěmi

Pouze hardwarová logika –

žádné zneužitelné softwarové součásti

Vyrobeno s využitím důvěryhodného dodavatelského řetězce –

ideální pro prostředí vyžadující ultra velkou jistotu

Vysokorychlostní ověřování –

ověřuje procházející data rychlostí blížící se rychlostí linky

Vynucené řízení toku

V souladu s osvědčenými postupy doporučenými NCSC pro bezpečný import dat vynucuje HSV řízení jednosměrného toku prostřednictvím samostatných kanálů mezi samostatnými sítěmi.

 

Vyžádejte si ukázku Kontaktujte nás

Integrace

Jedno nebo více zařízení HSV se nasazují mezi spárovaná zařízení iX, kde zajišťují zaručené oddělení sítě a minimalizaci prostoru k napadení.

 

Vyžádejte si ukázku Kontaktujte nás

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás