Web Guard pracuje na okraji sítě a funguje jako proxy na aplikační vrstvě. Provádí hloubkovou kontrolu a uplatňuje nastavitelné obsahové zásady, podle nichž požadavky na webový server a jeho odpovědi povolí, zakáže nebo upraví.

 

Vlastnosti

Hloubková kontrola obsahu –

prověřuje požadavky a odpovědi a hledá v nich známé hrozby a riziko náhodného úniku dat.

Podrobná pravidla na bázi zásad –

blokuje, povoluje nebo upravuje požadavky a odpovědi na ně podle jejich zdroje, cíle, uživatele, skupiny, druhu obsahu, typu dat, štítku nebo fráze.

Špičková ochrana –

obsahu s ochranným označením, včetně podpory štítků dokumentů umístěných v záhlaví či zápatí a ve vlastnostech dokumentu.

Skenování šifrovaného provozu –

kontroluje obsah komunikace HTTP(s) a soubory sdílené přes DSFSP a hledá potenciální hrozby a porušení zásad.

Uplatňování kontrol

Web Guard pomocí hloubkové kontroly obsahu zjišťuje, zda v obsahu nejsou přítomny příchozí hrozby nebo zda jím neunikají data. Pokud jde o uplatňování kontrol povolení a bezpečnostních štítků v obsahu, je toto řešení špičkou na trhu. Mezi jeho uživateli jsou i společnosti, jejichž přístup k zabezpečení patří mezi nejdůslednější na světě.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

Protokoly:

HTTP(s)

ICAP 

Deep Secure File Sharing Protocol DSFSP

Formáty:

Pravidla zásad lze aplikovat na více než 200 souborových formátů, například:

Formáty Office (Microsoft Office, PDF atd.)

Grafické formáty

Strukturovaná data (JSON, XML atd.)

 

Možnosti nasazení:

  • Cloudové

  • Fyzické

  • Virtuální

Integrace

Web Guard lze nasadit na serveru Linux nebo Solaris. V případě systémů, které se obávají napadení útočníky se špičkovými schopnostmi, lze Web Guard nasadit na platformu Bastion od společnosti Deep Secure. Ta zajišťuje fyzické oddělení sítí pomocí operačního systému Solaris 10 Trusted Extensions od firmy Oracle.

 

Volitelně jej lze nasadit spolu s nástrojem GX a přidat tak odstraňování hrozeb při prohlížení webu, nebo spolu s nástrojem iX, kterým se řešení rozšíří o odstraňování hrozeb z aplikací pro sdílení souborů.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás 

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás