Řešení Deep Secure pro odstraňování hrozeb odstraní veškerý malware z dat přicházejících do vaší organizace a zabrání nechtěným únikům dat opačným směrem.

Vaše data transformujeme a veškeré hrozby z nich odstraníme. Díky tomu si vaše organizace může digitálně vyměňovat čistá data, kterým lze zcela důvěřovat. Takto dokonale čisté datové toky pak můžete využít jako konkurenční výhodu.

 

 

Platformu pro odstraňování hrozeb lze snadno integrovat se stávajícími aplikacemi a pracovními postupy. Funguje se strukturovanými i nestrukturovanými daty. Zajišťuje 100% osvědčenou datovou efektivitu při přenosech mezi zařízeními a cloudem, navíc v reálném čase. Jde o ochranu proti malwaru s nejmenší uhlíkovou stopou a nepřekonatelnou návratností investic.

Řešení pro odstraňování hrozeb chrání portály, prohlížení webu, poštovní a webové služby a umožňuje organizacím omezit riziko a bezpečně a s důvěrou využívat data. 

Odstraňování hrozeb jako ochrana portálu

Odstraňuje malware z dat nahraných na portály, do webových aplikací a v rámci pracovních postupů.

Další informace

Odstraňování hrozeb pro webové služby

U strukturovaných dat přicházejících do organizace prostřednictvím webových služeb je ověřováno dodržení povolených schémat.

Další informace

Odstraňování hrozeb pro webové brány

Odstraňuje malware z dat stahovaných z webu.

Další informace

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás