Dvojice serverů a jednosměrný optický spoj předávají informace z jedné sítě do druhé a fungují jako „vzduchová mezera“, která udržuje kriticky důležitou síť oddělenou.

Vlastnosti

Jednoduchá instalace –

a intuitivní grafické uživatelské rozhraní, takže datovou diodu uvedete do provozu za pár minut.

Zaručeně jednosměrná –

data jsou přenášena přes optickou diodu po jednožilovém optickém kabelu. Není třeba žádný firmware ani software.

Více kanálů –

jednu datovou diodu tedy může sdílet několik firemních aplikací pracujících přes hranici sítě a využívajících různé protokoly a řízení.

Volitelné odstraňování hrozeb z obsahu –

se 100% zárukou odstraní z obsahu známé, nové i neznámé hrozby.

Balíček aplikací –

pro přesouvání, kopírování a zrcadlení souborů.

Auditní funkce a vestavěné protokoly –

umožňující propojení se systémy SIEM.

Jednosměrný tok

Datová dioda je určena k zajištění jednosměrného datového toku mezi sítěmi provozních technologií (OT) a informačních technologií (IT) nebo mezi sítěmi s různými stupni utajení, například VYHRAZENÉ a TAJNÉ.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

Protokoly:

HTTP/HTTP(S)

SFTP

Paketový TCP, UDP

Formáty:

Formáty Office (Microsoft Office, PDF atd.) 

Grafické formáty 

Strukturovaná data (JSON, XML atd.)

Integrace

Datovou diodu lze propojit s nástroji Deep Secure Engine Guards a vytvořit tak řešení, která provádějí hloubkovou kontrolu obsahu a zajišťují jednosměrné spojení mezi sítěmi.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás