Chat Guard pracuje na okraji sítě a funguje jako proxy na aplikační vrstvě. Extrahuje požadavky a odpovědi XML a před jejich doručením kontroluje, zda vyhovují pravidlům.

 

 

 

Vlastnosti

Odebírání příloh –

brání průniku malwaru a úniku citlivých údajů.

Kontrola délky zprávy –

kontroluje, zda délka těla chatové zprávy nepřesahuje povolené maximum.

Hledání nevhodných slov –

odstraňuje a upravuje chatové zprávy obsahující zakázaná slova nebo fráze.

Kontrola bezpečnostního štítku –

propouští nebo blokuje chatové zprávy podle toho, zda obsahují bezpečnostní štítky IC-ISM nebo ESS.

Bezpečný obsah

Jedinečná technologie transformace obsahu od společnosti Deep Secure na okraji sítě zachycuje chatové zprávy a na druhé straně je zcela znovu vytvoří, čisté a bezpečné. Tím je hrozba zničena. Od odesílatele k adresátovi se dostane jen bezpečný obsah.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

Protokoly:

XMPP

Formáty:

XML

Možnosti nasazení:

  • Fyzické

  • Virtuální

Integrace

Chat Guard pracuje na linuxovém serveru společně s chatovými servery Isode M-Link.

 

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás 

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás