Mail Guard pracuje na okraji sítě a funguje jako proxy na aplikační vrstvě. Provádí hloubkovou kontrolu a uplatňuje nastavitelné obsahové zásady, podle nichž obsah e-mailů povolí, zakáže nebo umístí do karantény.

 

Vlastnosti

Hloubková kontrola obsahu –

prověřuje zprávy a jejich přílohy a hledá v nich známé hrozby a riziko náhodného úniku dat.

Podrobná pravidla na bázi zásad –

blokuje, propustí nebo upraví podle zdroje, cíle, uživatele, skupiny, druhu obsahu, typu dat, štítku, fráze a přítomnosti podepsaného a/nebo šifrovaného obsahu.

Špičková ochrana –

obsahu s ochranným označením, včetně podpory kódovaných štítků S/MIME ESS, P772, X.411 a ASN.1.

Integrita a utajení –

ověřování adres podle určených pravidel a uplatňování zásad pro šifrované a podepsané zprávy S/MIME.

Uplatňování kontrol

Mail Guard pomocí hloubkové kontroly obsahu zjišťuje, zda v obsahu nejsou přítomny příchozí hrozby nebo zda jím neunikají data. Pokud jde o uplatňování kontrol povolení a bezpečnostních štítků v obsahu, je toto řešení špičkou na trhu. Mezi jeho uživateli jsou i společnosti, jejichž přístup k zabezpečení patří mezi nejdůslednější na světě.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás

Protokoly:

SMTP(S)

Vojenská komunikace X.400 

Formáty:

Pravidla zásad lze aplikovat na více než 200 souborových formátů, například:

Formáty Office (Microsoft Office, PDF atd.)

Grafické formáty

Strukturovaná data (JSON, XML atd.)

 

Možnosti nasazení:

  • Cloudové

  • Fyzické

  • Virtuální

Integrace

Mail Guard lze nasadit na serveru Linux nebo Solaris. V případě systémů, které se obávají napadení útočníky se špičkovými schopnostmi, lze Mail Guard nasadit na platformu Bastion společnosti od Deep Secure. Ta zajišťuje fyzické oddělení sítí pomocí operačního systému Solaris 10 Trusted Extensions od firmy Oracle.

 

Volitelně jej lze nasadit spolu s nástrojem iX a zajistit odstraňování hrozeb a důkladné fyzické oddělení sítě.

 

Vyžádejte si demo Kontaktujte nás  

100% účinná digitální čistota


Kontaktujte nás